Kontakt

Ansökan sänds via länken under menypunkten Ansökan.

E-mailadress

Har du stipendierelaterade  frågor, kan du sända dessa till mailadressen nedan.

Frågor rörande det numera upplösta samfundet Svenska Frälsningsarmén kan tillställas stiftelsen.

E-mailadress: info@stiftelsensfa.se

Postadress
Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén
c/o Christina Backman
Chalmersgatan 22
411 35  Göteborg