Svenska Frälsningsarméns historia

Svenska Frälsningsarmén (SFA) bildades 1905 genom en splittring inom Internationella Frälsningsarmén i Sverige. De avgörande punkterna var att SFA ville vara en demokratiskt uppbyggd organisation, samt använda sig av sakramenten dop och nattvard. På 1930-talet var SFA som störst med drygt 1.000 soldater i 28 kårer. Verksamheten var omfattande med bl.a. ett rikt sång- och musikliv, barn- och ungdomsverksamhet, flera barnhem, ett omfattande socialt arbete och tidningsmission genom tidningen ”Vår Fana”. 1988 skrevs ett associationsavtal mellan SFA och Svenska Missionsförbundet. 2005 blev SFA ett icke-territoriellt distrikt inom Svenska Missionskyrkan. När Equmeniakyrkan bildades blev SFA en organisatorisk del av denna. Vid årsskiftet 2015 – 16 upplöses SFA för att helt uppgå i Equmeniakyrkan. Några kårer fortsätter som självständiga kårer/församlingar inom Equmeniakyrkan.

SFA har genom de 110 åren bevarat sin arméprofil. SFA:s ekonomiska tillgångar, som överförts till Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén, vill befrämja utåtriktad kristen verksamhet i denna anda. I detta innefattas socialt och diakonalt arbete, samt evangelisation genom sång, musik och förkunnelse.