Ansökan

  • Det är av yttersta vikt att du noggrant läser igenom ansökningsinstruktionerna nedan. Om din ansökan är felaktigt ifylld eller om några obligatoriska uppgifter saknas, kommer den inte att behandlas vid granskningen.
  • Motivering till beslut lämnas inte, men besked om beslut lämnas till samtliga sökande senast 30 oktober respektive 31 mars via e-post.

Stiftelsens stadgar föreskriver en prioriteringsordning som säger att utdelning i första hand  skall ”ske till kvarvarande kårer / församlingar inom tidigare Svenska Frälsningsarmén, och därefter till andra ändamål i enlighet med stiftelsens stadgar” (stadgarna § 2 B). Arbetsordningen säger att ”företräde skall ske för de orter där Svenska Frälsningsarmén verkat”.

Vidare föreskriver stadgarna att ”de kyrkor och organisationer som kan komma ifråga skall vara ideella demokratiska organisationer med öppen ekonomisk redovisning, och som genomför sin verksamhet på ett transparent och kostnadseffektivt sätt” (stadgarna § 2 A).

Kårer, församlingar och kristna organisationer får stöd i form av bidrag. Stipendier kan beviljas till enskilda personer.

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar två gånger per år och ansökningssystemet öppnar 20 januari och stänger 28 februari kl. 23:59 samt öppnar 20 augusti och stänger 30 september kl. 23.59.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen.

Skapa konto

Det första du ska göra är att skapa ett konto i ansökningsportalen. Det är här du hittar dina påbörjade och inlämnade ansökningar.

När du registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om lösenord. Detta kan dröja några minuter. Har du inte fått mailet inom 15 minuter så kontrollera mappen med skräppost!

Ny ansökan

Logga in i ansökningsportalen och välj ”Skapa ansökan” för att skapa en ny ansökan. Klicka sedan på ansökan för att fylla i den (”Redigera ansökan”). Du kan fylla i uppgifterna i valfri ordning. Alla uppgifter du matar in sparas automatiskt i systemet när du navigerar i portalen. Du kan när som helst logga ut ur systemet och fortsätta med ansökan vid annat tillfälle.

Ansökan avser stipendium för enskild person eller bidrag till församling/organisation.

Till ansökan >>

Läs om återrapportering efter beviljat bidrag >>