Återrapportering

Efter beviljat och erhållet bidrag/stipendium vill vi genom en rapport veta hur det har gått med den verksamhet eller projekt som fått beviljade pengar.

Slutrapport

En slutrapport lämnas när projektet är avslutat eller verksamheten är avslutad för året, dock senast den 28 februari 1-1,5 år efter ansökt och beviljat bidrag. Det innebär att ansökta och beviljade bidrag/stipendier per den 30/9 slutrapporteras senast 28 februari 1,5 år senare och ansökta och beviljade bidrag/stipendier per den 28/2 slutrapporterar senast 28 februari ett år senare.

I slutrapporten vill vi veta hur verksamheten/projektet har genomförts och hur ni värderar resultatet. Den ska också innehålla en ekonomisk sammanställning för det sökta projektets eller verksamhetens totala kostnader och hur projektet/verksamheten har finansierats.

Slutrapport görs i ansökningssystemet  genom att gå in på den beviljade ansökan och skriva slutrapporten enligt formuläret. Till slutrapporten kan en mindre bilaga bifogas som t.ex. en enkel ekonomirapport för projektet/verksamheten.

Vi undanber oss verksamhetsberättelser/årsredovisningar.

Delrapport

En delrapport lämnas endast vid ny ansökan av bidrag/stipendium om det tidigare bidraget inte är slutrapporterat. Detta görs som en del av ansökan i stiftelsens ansökningssystem under fliken ”Delrapport”.

I delrapporten vill vi veta hur verksamheten/projektet fram till ansökningstillfället har genomförts och hur ni värderar resultatet. Den ska också innehålla en ekonomisk sammanställning för det sökta projektets eller verksamhetens kostnader och finansiering fram till ansökningstillfället.

Lägesrapport

En lägesrapport och ansökan om anstånd med slutrapport skickas till stiftelsens e-postadress info@stiftelsensfa.se om projektet/verksamheten drar ut på tiden och en slutrapport inte kan lämnas den 28 februari.

I lägesrapporten vill vi veta hur läget är och när det är möjligt att lämna en slutrapport. Lägesrapport med ansökan om anstånd skickas in senast 28 februari respektive år.